top of page

Eğitime Katkı Programlarımız

EKF: Eğitime Katkı Fon Programı ile gönüllü kardeşlerimiz ve hemşirelerimizden oluşan bağışçılarımız tarafından gönderilen şartlı bağışlardan oluşan eğitime katkı fonu, programa kabul edilen öğrencilerimize sunulmaktadır.

EKT: Eğitime Katkı Toplum Programı ile gönüllü kardeşlerimiz ve hemşirelerimizden oluşan gönüllü bağışçılarımız tarafından, gönüllü öğrencilerimize, yurttaşlık deneyimlerini güçlendirmek amacıyla, kültür, sanat ve sosyal etkinlikler sunulmaktadır.

EKM: Eğitime Katkı Mentörlük Programı ile gönüllü kardeşlerimiz ve hemşirelerimizden oluşan mentörlerimiz tarafından, gönüllü öğrencilerimizden oluşan danışanlara, kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek amacıyla, mentörlük hizmeti sunulmaktadır.

Program Etik İlkeleri:

• Gönüllü katılım ve katkı sağlamak
• İnsan haklarına saygılı davranmak, ilişkilerde din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve cinsiyet ayrımı gözetmemek ve herkese eşit mesafede olmak
• Çalışmalarında süreklilik göstermek ve zaman planlamasına uymak
• Toplantılara, organizasyonlara ve eğitimlerine katılım durumumla ilgili zamanında bilgi vermek
• Uyumlu ve yapıcı bir şekilde çalışarak ekiplere destek vermek
• Çalışmalarda karşılaşılan her türlü sorun ve sıkıntıda, öncelikle ilgililerle iletişim kurup çözüm aramak
• Herhangi bir dini, siyasi görüş ve kurum adına etkinlikte bulunmamak
• Paydaşlar ve katılımcılarla herhangi bir alacak-borç ilişkisine girmemek
• Çalışmalar ve kişiler ile ilgili kişisel veri, bilgi ya da görsellerin gizliliğine riayet etmek
• Çalışmalar ve kişiler ile ilgili bilgi ve görselleri (fotoğraf, video, ses vb.) medya vb. platformlarda izinsiz paylaşmamak

mission_edited.png
bottom of page