top of page

Eğitime Katkı Mentörlük Programı 

Eğitime Katkı Mentörlük Programı (EKM) ile kardeşlerimiz ve hemşirelerimizden oluşan gönüllü mentörlerimiz tarafından, eğitime katkı fonundan faydalanan öğrencilerimizden gönüllü olan danışanlara, kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek amacıyla, mentörlük hizmeti sunulmaktadır.

Picture5_edited.png
21479f0f541b0d6bc3b109a3f1055d76.jpg

Misyonumuz Nedir?

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Türkiye Cumhuriyeti değerlerine sahip başarılı öğrencilerimizi destekliyoruz.

Ortak Amacımız Nedir?

Öğrencilerimizin, kariyer yönetiminde ihtiyaçları olan bireysel gelişimi desteklemek

Öğrencilerimizin kariyer hedeflerine ulaşmasına, potansiyelini tam olarak kullanmasına ve profesyonel becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak

Öğrencilerimizin özgüvenini artırmak, yeni bakış açıları kazandırmak ve ağ kurma fırsatları sunmak

Business Consultation
Picture10.png

Mentörlük Nedir?

Mentör olarak adlandırılan, profesyonel anlamda belirli bir bilgi birikimi, beceri, deneyim, uzmanlık ve yetkinliğe sahip bir kişinin, danışan olarak adlandırılan bir kişiye, bireysel veya mesleki gelişimi amacıyla, kendini keşfederek hedefler belirlemesi, motive olarak sorumluluk alması ve eyleme geçmesi sürecinde, bilgi ve tecrübe aktarımı yoluyla tavsiye vermesi, yol göstermesi, destek olması ve sürece ortaklık yapmasıdır.

Mentörlük Programı Nedir?

Mentörlerimiz (Kardeşlerimiz ve Hemşirelerimiz) ile Danışanlarımız (Öğrencilerimiz) arasındaki mentörlük ilişkisidir.

Mentör Kimdir?

Mentör, danışana rehberlik ederek destek olan, onun gelişimine yardımcı olacak fırsatları tanımlayan, danışanın hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmak için gerekli kaynakları ve ağları sağlayan, kolaylaştırıcı kişidir.

Mentör, danışan ihtiyaçlarına göre, bilgisini, uzmanlığını ve tecrübelerini ve tavsiyelerini paylaşan, rol model kişidir.

Mentör Programdan Ne Kazanabilir?

  • Gönüllü hizmet mutluluğu yaşamak

  • Genç bir bireyin gelişimini destekleyerek mutlu, başarılı ve faydalı hissetmek

  • Yeni bakış açıları kazanmak

  • Liderlik becerilerinizi deneyimlemek

  • Öğrenme ve gelişme fırsatı yakalamak

  • Farklı kuşaklarla iletişim kurarak çeşitlilik ve kapsayıcılık ile ilgili farkındalık sağlamak

  • Kariyer ya da kişisel gelişimine dair yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek

Picture11.png
Picture1.png

Danışan Kimdir?

Danışan, mentöründen öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen kişidir; güçlü yönlerini keşfetmek ve gelişim alanları belirlemek ister. Danışan, çalışkandır; hedeflerine ulaşmak için mentöründen aldığı bilgileri değerlendirir ve üzerinde çalışır. Danışan, sorumluluk sahibidir; kendi gelişim sürecinde aktif bir rol alır. Danışan, geri bildirime açıktır; mentöründen aldığı geri bildirimlere kabul eder. Danışan, gönüllüdür; istek ve gayretini görüşmelerde ve çalışmalarda yansıtır.

Danışan Programdan Ne Kazanabilir?

• Kişisel ve profesyonel gelişim fırsatı

• Özgüven, özsaygı, farkındalık, motivasyon, cesaret

• Pozitif rol modeli, değerlerini belirleme, etik ve bütünlük

• Yönünü bulma, hedef belirleme, karar alma, adım atma, gelişim

• Zorluklarla başa çıkma, kariyer yönetimi, ilişki ağı

• Motivasyon kazanmak ve hedeflere ulaşmak

• İş hayatıyla ilgili bilgi edinmek

• İletişim ağınızı geliştirmeyi öğrenmek

Mentör ve Danışan Sorumlulukları Nelerdir?

• İstekli ve gönüllü olmak

• Mentörlük ilişkisinde etik ilkelere uygun davranmak

• Karşılıklı sorumlulukları yerine getirmek

• Kendini geliştirecek eğitimler almak

• Gerekirse farklı bir uzmanlık desteği almak

• Ayda 1 adet, her akademik sömestirde 4 adet, 1’er saatlik, yüz yüze veya görüntülü mentörlük görüşmesi yapmak

• Ayda 1 adet, 1 dakikalık gelişim anketi ile programın geliştirilmesine katkı sağlamak

• Yılda 1 adet, 1 dakikalık memnuniyet anketi ile programın iyileştirilmesine katkı sağlamak

mission.jpg
bottom of page